• Administratieverwerking
  Administratieverwerking
 • Advies
  Advies
 • Rapportages en fiscale aangiften
  Rapportages en fiscale aangiften
 • Salarisverwerking
  Salarisverwerking
Hoelang moeten we de administratie bewaren?
Zeven jaar na afloop van het kalenderjaar. Uw administratie over 2015 mag u dus pas begin 2023 vernietigen.

Hoe kan ik zelf de aangifte omzetbelasting elektronisch laten verwerken?
Op de website van de Belastingdienst kunt u zelf de aangifte omzetbelasting invullen/verzenden. Dit doet u met behulp van de inloggegevens die u heeft ontvangen. We adviseren u wel een print te maken van de ingediende aangifte)

Wat is voordeliger, een auto zakelijk of privé?
Een algemeen advies is niet te geven. Het hangt samen met het jaarkilometrage, de verhouding privé en zakelijke kilometers, de leeftijd van de auto, het zuinigheidslabel en de nieuwwaarde. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij verhoudingsgewijs weinig zakelijke kilometers en een nieuwe auto de keuze snel valt op ‘zakelijk’. Bij veel zakelijke kilometers en een oudere auto is het meestal nog gunstig om de auto privé te houden. Voor de BTW-aspecten is in sommige gevallen een afwijkende regeling mogelijk. Hierover willen we u graag in een persoonlijk contact informeren.
Wanneer moet ik mijn jaarstukken uiterlijk afronden?
Uw fiscale verplichtingen moet u binnen 11 maanden na het boekjaar afronden. Bij een BV is deze termijn soms korter indien hieromtrent in de statuten bepalingen zijn opgenomen. Vaak stelt uw bankrelatie ook voorwaarden aan het inleveren van jaarcijfers. Raadpleeg hiervoor de financieringsovereenkomst.

Hoe kan ik eenvoudig nazien of mijn aangifte Inkomstenbelasting over een bepaald jaar is afgehandeld?
U kunt dat nakijken op de website van de Belastingdienst. U heeft daarvoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig, die u hebt ontvangen. Daarmee kunt u op een beveiligd gedeelte van de website van de Belastingdienst. Onder uw eigen BSN-nummer kunt u de de status van de afhandeling aangifte inkomstenbelasting etc. nazien.

Wanneer moet ik voor een ingehuurde kracht over een VAR-verklaring beschikken?
Als u eraan twijfelt of deze persoon wel zelfstandige is in de zin van de wettelijke bepalingen. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet altijd voldoende! Voor het formulier dat de inhuurkracht zelf moet invullen/insturen verwijzen wij u naar deze webpagina. De eventuele beschikking is een jaar geldig. De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld.

Voor welke periode kan ik maximaal een proeftijd bedingen?
Proeftijd 2 maanden: van toepassing bij tijdelijke contracten > 24 maanden en vaste contracten. Proeftijd 1 maand: van toepassing bij tijdelijke contracten > 6 maanden en < 24 maanden. Bij tijdelijk contracten  < 6 maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Stel uw vraag:

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Uw bericht