Fiscaal Economisch Adviesbureau

Privacy statement

Wie is de verwerker van mijn persoonsgegevens?

Fiscaal Economisch Adviesbureau De Vallei B.V. gevestigd aan de Waterman 16A, 3902 EX te Veenendaal, KVK: 84547456. FEA is bereikbaar via het contactformulier op deze website of telefonisch via 0318 556 136.

Wat is het doel van de verwerking van mijn persoonsgegevens door FEA? 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens hebt achtergelaten via onze website, het opstellen van offertes en de uitvoering van opdrachten. De grondslag voor deze verwerking is in de meeste gevallen de uitvoering van een overeenkomst of het legitiem belang van FEA. Waar noodzakelijk zal FEA u ook om toestemming vragen. FEA maakt daarbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Welke persoonsgegevens heeft FEA van mij nodig?

In de meeste gevallen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. FEA verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verstrekt FEA mijn persoonsgegevens nog aan derden of worden ze opgeslagen buiten de Europese Unie?

Het kan voorkomen dat FEA uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit doet FEA alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. FEA zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden opgeslagen.

Welke bewaartermijn hanteert FEA voor mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is. U kunt uw persoonsgegevens altijd op verzoek laten verwijderen. 

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten: het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken, het recht op correctie, aanvulling en waar nodig de verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook mag u uw persoonsgegevens laten overdragen aan een derde partij.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Door FEA zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens genomen.

Wat zijn cookies en maakt FEA daar gebruik van?

Op deze website maken wij hier geen gebruik van.

Ik heb een klacht. Wat nu?

Neem dan even contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Wij doen er alles aan om u te helpen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een vraag? Bel of mail ons gerust.

Laat een bericht achter